Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

Βουλή: Ψέματα και υποκρισίες


Πέρασε και η Παγκόσμια Διάσκεψη για το Κλίμα στο Ντέρπαν της Νότιας Αφρικής. Εμείς εδώ στην Κύπρο δεν καταλάβαμε πολλά πράματα βέβαια. Μία δημοσιογραφική διάσκεψη από του Οικολόγους, μία ανακοίνωση και εκδήλωση από το ΑΚΕΛ και… finito. Οι κλιματικές αλλαγές αφορούν άλλους, δηλαδή την παγκόσμια κοινότητα. Εμείς στον κόσμο μας, ή καλύτερα στην κοσμάρα μας.  Ένα χαρακτηριστικό δείγμα είναι το σχετικό ψήφισμα της Βουλής (1η Δεκεμβρίου 2011). Τι λέει αυτό το ψήφισμα που εισηγήθηκε το ΑΚΕΛ και ψήφισαν όλα τα κόμματα πλην των Οικολόγων; Ψήφισαν λοιπόν οι βουλευτές ανάμεσα σε άλλα ότι:

«Υπογραμμίζοντας την προσήλωση της Κύπρου στις προσπάθειες διάσωσης του περιβάλλοντος γενικότερα και ειδικότερα στις δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας αυτής πρόκλησης», η Βουλή

«Χαιρετίζει τις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για προώθηση όλων εκείνων των μέτρων που θα αυξήσουν τη συνεισφορά της Δημοκρατίας στη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα».

Πέρσι τέτοια εποχή η ίδια αυτή Βουλή είχε ψηφίσει με εισήγηση των Οικολόγων ένα διαφορετικό κείμενο, που έλεγε ότι τονίζει την ανάγκη προσήλωσης της Κύπρου στις υποχρεώσεις της, γιατί η Βουλή διαπίστωσε κενά και ελλείψεις και στη διαδικασία εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά και στη γενικότερη πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος.

Αυτή η διαπίστωση ενισχύεται φέτος από έγγραφο της ίδιας της Βουλής των Αντιπροσώπων της 1ης Νοεμβρίου του 2011.  Πρόκειται για αξιολόγηση εγγράφου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Σε αυτό το έγγραφο της δικής μας της Βουλής, της Βουλής των Αντιπροσώπων, καταγράφεται επί λέξη το εξής:  «Η Κύπρος ήταν ένα από τα πέντε κράτη μέλη όπου σημειώθηκε αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά το έτος 2009 σε σύγκριση με το έτος αναφοράς, που ήταν το 1990».  Και επίσης λέει ότι: «Επισημαίνει ότι η Κύπρος και η Μάλτα δεν έχουν αναλάβει τις υποχρεώσεις τους για τη μείωση των εκπομπών βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο και τέλος αναφέρει ότι η Κύπρος είναι μία από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεπερνούν το μέσο όρο της κατά κεφαλήν εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου με 11,8 αντί 9,2 τόνους ανά άτομο». 

Πώς μπορεί λοιπόν, έχοντας υπόψη της όλα αυτά τα αντικειμενικά δεδομένα, η Βουλή να έχει εγκρίνει το νέο ψήφισμα το Δεκέμβρη του 2011; Πως είναι δυνατόν να χαιρετίζει τις προσπάθειες της Κύπρου και την προσήλωση της στη διάσωση του περιβάλλοντος; Ανακολουθία, ψέματα και υποκρισίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: