Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010

Πράσινη εργασία

Μέσα στις συνθήκες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, που επηρεάζουν καίρια τα δικαιώματα των εργαζομένων, πρώτιστο μέλημα και έγνοια μας πρέπει να είναι η αντίσταση ενάντια στην ανεργία και τη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους.

Σε αυτή τη δύσκολη εποχή οι εργαζόμενοι οφείλουν να επιδείξουν υπευθυνότητα και αλληλεγγύη. Δεν είναι η εποχή των πιο ψηλών μισθών αλλά η εποχή των πιο πολλών μισθών. Οφείλουμε να υπερασπιστούμε τους εργαζομένους που απειλούνται με ανεργία και συρρίκνωση της ποιότητας ζωής και των ονείρων τους.

Η πρόταση του Οικολογικού Κινήματος για αντιμετώπιση της κρίσης συνίσταται στην κατάργηση των ανισοτήτων, στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ίσης κατανομής κερδών και βαρών και στην «Πράσινη Ανάπτυξη».

Μέσα στα πλαίσια αυτά έχω σε πολλές περιπτώσεις καταθέσει σειρά προτάσεων για αντιμετώπιση της ανεργίας με τη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας στην Πράσινη Οικονομία, τις οποίες θα επιχειρήσω να τις κωδικοποιήσω στη συνέχεια, σε ένα μη εξαντλητικό κατάλογο, ως ακολούθως:

1. Η ολοκλήρωση των Χώρων Υγειονομικής Διαχείρισης Αποβλήτων, καθώς και η εφαρμογή ενός προγράμματος αποκατάστασης του περιβάλλοντος στους 200 περίπου παράνομους σκυβαλότοπους στην κυπριακή ύπαιθρο, θα δημιουργούσε εκατοντάδες θέσεις εργασίας για εγχώριο προσωπικό και ανυπολόγιστη αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

2. Μικρά και μεγάλα δημόσια έργα στις πόλεις και τους οικισμούς, μπορούν να δώσουν νέες θέσεις εργασίας αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών και βελτιώνοντας ακόμη και τις οικονομικές τους προοπτικές. Θεωρούμε πως έργα όπως η ολοκλήρωση του δικτύου πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων στις πόλεις, η αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων δικτύων αμιαντοσωλήνων, οι ανακαινίσεις και αναπαλαιώσεις οικιών ή οικιστικών συνόλων, η επέκταση του αποχετευτικού συστήματος σε μεγάλες κοινότητες της υπαίθρου κ.α., θα δώσουν επαρκή εναλλακτική εργασία σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα. Δεν είναι λύση να γίνονται μεγάλες επενδύσεις σε τεράστια αναπτυξιακά έργα, που εκ των πραγμάτων μόνο μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες μπορούν να διεκδικήσουν, ενώ στόχος είναι να βοηθηθούν να ορθοποδήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι βιοτεχνίες.

3. Η επένδυση στη ψηφιακή οικονομία μέσω της πλήρους μηχανογράφησης της κρατικής μηχανής και της φτηνής και προσιτής ευρυζωνικότητας θα πρέπει να αποτελέσει το μείζον αναπτυξιακό έργο. Θα επιφέρει οικονομία, αποτελεσματικότητα και πιο αξιοκρατική λειτουργία της κρατικής μηχανής και θα δημιουργήσει χιλιάδες ευκαιρίες εργοδότησης για τους νέους επιστήμονές μας.

4. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος έχει το ψηλότερο ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιων σχολών εκπαίδευσης στην περιοχή της ευρωζώνης (75%). Όμως, αντίθετα από τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε., τα δικά μας παιδιά αναζητούν εργασία κυρίως στο εξωτερικό, αφού δεν βρίσκουν εργασία στους τομείς που έχουν εξειδικευθεί. Η έρευνα και οι νέες τεχνολογίες είναι ένας τομέας που προσφέρει νέες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας.

5. Ένας άλλος τομέας που παράγει πράσινες θέσεις εργασίας είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο νησί μας ο τομέας αυτός παρέχει ανεξάντλητες προοπτικές λόγω της τεράστιας ηλιοφάνειας , της τεχνογνωσίας και του διαθέσιμου τεχνολογικού και επιστημονικού προσωπικού. Η δημιουργία επιχειρήσεων που θα παράγουν ηλεκτρισμό από τον ήλιο ή ερευνητικού κέντρου που θα παράγουν γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με την ηλιακή ενέργεια είναι μια πρόταση που οδηγεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

6. Ο τομέας της ανακύκλωσης είναι επίσης ένας πρωτοποριακός χώρος ευκαιριών για παραγωγή νέων θέσεων εργασίας. Οι αυξανόμενες συμβατικές δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας ως χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προνοούν τη σταδιακή ανάκτηση όλων των υλικών και την καθολική αξιοποίηση των αποβλήτων, αλλά και η ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, δημιουργούν αυξανόμενες προοπτικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων ανακύκλωσης. Στις επιχειρήσεις αυτές μπορούν να εργοδοτηθούν χιλιάδες εργάτες, αλλά και διευθυντικό προσωπικό ενώ δεν είναι ουτοπία- και σε αυτή την περίπτωση- να αναζητήσουμε δυνατότητες θέσεων εργασίας και στον τομέα της έρευνας και της παραγωγής νέων καινοτόμων τεχνικών ανακύκλωσης ή αξιοποίησης των αποβλήτων.

Λοιπόν για εμένα όχημα, όχι μόνο για την έξοδο από την ύφεση της οικονομίας, αλλά και για την αντιμετώπιση της κρίσης στην αγορά εργασίας θεωρώ πλέον την «Πράσινη Ανάπτυξη». Κεντρικό ζήτημα αποτελεί πλέον η δημιουργία νέων θέσεων ποιοτικής και αξιοπρεπούς εργασίας σε τομείς που προωθούν τη βιωσιμότητα, ώστε να δοθούν διέξοδοι σε όσους χάνουν τις σημερινές τους θέσεις. Πιστεύουμε ότι αξίζει να δοκιμάσουμε και προτάσεις που ξεπερνούν τη φιλοσοφία του σημερινού κοινωνικού και οικονομικού συστήματος και μας παίρνουν πέραν του μοντέλου «τουρισμός-οικιστική ανάπτυξη».

Δεν υπάρχουν σχόλια: