Τετάρτη, 19 Μαΐου 2010

Η Νομοθεσία Προστασίας των Δέντρων

Στις 18/3/2010 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε ομόφωνα την πρόταση νόμου με τίτλο «Ο περί Δασών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010» που κατέθεσε ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γιώργο Περδίκη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.

Η πρόταση νόμου, όπως τελικά διαμορφώθηκε, τροποποιεί τον περί Δασών Νόμο, ώστε το κλάδεμα ή η οποιαδήποτε επέμβαση στο ριζικό σύστημα δέντρων σημαντικών διαστάσεων (δηλαδή με διάμετρο κορμού πάνω από 50cm), που έχουν ιδιαίτερη σημασία για το κυπριακό οικοσύστημα, να επιτρέπεται μόνο αφού εκδοθεί σχετική άδεια από το Τμήμα Δασών.

Η πιο πάνω ρύθμιση, αποσκοπεί στην εξασφάλιση καθοδήγησης όλων όσων εκτελούν τέτοιου είδους εργασίες από το Τμήμα Δασών, το οποίο διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, ώστε να αποφεύγονται οι επιζήμιες για τα δέντρα επεμβάσεις, οι οποίες συχνά τα οδηγούν στην καταστροφή.

Απαιτείται άδεια για αποκοπή κλάδου ο οποίος εκφύεται σε ύψος πέραν των 2m από το έδαφος και έχει διάμετρο στη βάση του πέραν των 25cm ή/και τη διάνοιξη αυλακιού βάθους μεγαλύτερου των 30cm σε απόσταση μικρότερη των 150cm από την περίμετρο του κορμού.

Η τροπολογία αφορά τα δέντρα του δεύτερου πίνακα του βασικού νόμου, δηλαδή τους αόρατους, ευκαλύπτους (εκτός κι αν το κλάδεμα ή η καρατόμηση τους γίνεται στα πλαίσια φροντίδας ή ανανέωσης του δέντρου), αόρατους, δρύες, έλατα, καζουαρίνες, κέδρους, κελτίς, κυπαρίσσια, λεύκες, μοσφιλιές, πεύκα, πλάτανους, σκλέδρους, συκαμινιές, τουμπεζιές, τρέμιθους, χαρουπιές και ελιές άνω των 100 ετών.

Εξαιρούνται από τον νόμο οι εργασίες του Τμήματος Δημοσίων Έργων που αφορούν το κλάδεμα δέντρων που αποδεδειγμένα εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών.

Υπενθυμίζουμε ότι ήδη στις 31.03.2005 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε την πρόταση νόμου των Οικολόγων με τίτλο ο περί Δασών Τροποποιητικός Νόμος του 2005. Η τροπολογία αυτή αφορούσε την εκκοπή, εκρίζωση, αποκοπή, μετατροπή σε ξυλεία και μεταφορά των δέντρων των προαναφερθέντων ειδών. Το πρόσωπο το οποίο διενεργεί οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες πράξεις πρέπει να φέρει μαζί του άδεια από τον Διευθυντή και πριν την έναρξη των εργασιών πρέπει να ενημερώνει τον πλησιέστερο δασικό ή αστυνομικό σταθμό καθώς και το οικείο κοινοτικό συμβούλιο. Κάθε πρόσωπο που ενεργεί χωρίς την εκδιδόμενη άδεια ή παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε όρους της αναφερόμενης άδειας είναι ένοχος καταδίκης και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει περίπου 1700 ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Πιστεύω ότι με τις δύο τροπολογίες των Οικολόγων έχει δημιουργηθεί ένα ικανοποιητικό νομικό πλαίσιο προστασίας των προστατευόμενων δέντρων στο νησί μας. Βέβαια από το νομικό πλαίσιο μέχρι την εφαρμογή υπάρχει πάντα μια πολύ μεγάλη απόσταση. Άποψη μου είναι ότι η ψήφιση των νόμων δεν αρκεί για την καλλιέργεια μιας φιλοδασικής κουλτούρας και μιας κοινής συνείδησης για την αξία των δέντρων. Είναι μια καλή αρχή, αλλά χρειάζονται ακόμα πολλά.

Χρυσάνθη Λοΐζου
Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος
Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: