Σάββατο, 3 Μαΐου 2008

Γκρίζα νερά - Μαύρη Τρύπα

Ο Ευρωβουλευτής Κυριάκος Τριανταφυλλίδης σε πρόσφατο άρθρο του (και στο Μηνιαίο Δελτίο Ενημέρωσης) μας ενημέρωσε σε σχέση με τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λειψυδρία. Ανάμεσα σε πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες μας πληροφορεί ότι «η Επιτροπή προτείνει: (α)περαιτέρω επεξεργασία των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών της για τις υδατικές υποδομές και εξέταση της ανάγκης να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τη θέσπιση περιβαλλοντικών προϋποθέσεων συναρτώμενων με την αποδοτική διαχείριση του νερού, προτού καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση κάθε επιπλέον εξοπλισμού ή υποδομής υδροδότησης, (β)διερεύνηση τρόπων βελτίωσης και επέκτασης της συμβολής των τομεακών πολιτικών στην αποδοτική διαχείριση του νερού, με τη χρήση των σχετικών κονδυλίων για την προώθηση της αποτελεσματικής παροχής περιβαλλοντικών υπηρεσιών εκ μέρους των καταναλωτών νερού. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια,, η Επιτροπή κάνει ειδική μνεία στην ανακοίνωση της για την Κύπρο για την οποία δηλώνει ότι υιοθέτησε μέτρα διατήρησης σε επίπεδο νοικοκυριού, ενθαρρύνοντας την αξιοποίηση των οικιακών λυμάτων («γκρίζου νερού»-νερού που προέρχεται από το πλύσιμο και από τα πλυντήρια) για το πότισμα κήπων και τις τουαλέτες, πρακτική που επέτρεψε τη μείωση της κατανάλωσης νερού ανά κάτοικο μέχρι και κατά 40 τοις εκατό. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να αξιοποιήσουμε την πρωτιά μας για να γίνουμε ένας περιφερειακός παράγοντας στην αξιοποίηση των υδάτινων πόρων». Μπορεί η ορολογία των Βρυξελλών να συγχύζει τους αναγνώστες μας. Ας μιλήσουμε πιο απλά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας καλεί να αναζητήσουμε τη λύση στο πρόβλημα της λειψυδρίας πρώτα στη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων και μετά στη χρηματοδότηση νέων υποδομών υδροδότησης (π.χ. αφαλάτωση). Οι Οικολόγοι ζητούν επίμονα την εφαρμογή αυτής της αρχής. Επιμένουν να αντιμετωπίζουν κριτικά την πανάκεια της αφαλάτωσης και ζητούν ορθή διαχείριση. Ας εξετάσουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, το οποίο προκύπτει από την ίδια την αναφορά του κ. Τριανταφυλλίδη: Πόσο - όπως λέει η Επιτροπή - η Κύπρος ενθάρρυνε την αξιοποίηση των οικιακών λυμάτων; Νομίζω ότι στον τομέα της αξιοποίησης των γκρίζων νερών έχουμε μια «μαύρη τρύπα». Ας δούμε τι λένε τα στοιχεία: Με την εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης του νερού μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση κατά 300 Lit / ημέρα / οικιστική μονάδα 4 ατόμων. Συνεπώς μια οικιστική μονάδα εξοικονομεί 110 περίπου τόνους νερό το χρόνο. Τα δέκα τελευταία χρόνια (1998 - 2007) υπολογίζεται ότι κτίστηκαν 118.973 οικιστικές μονάδες στο νησί μας (μόνο κατοικίες, δεν μιλάμε για ξενοδοχεία, δημόσια κτίρια, εστιατόρια κλπ κλπ). Με την εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης / επαναχρησιμοποίησης νερού στην ύδρευση θα μπορούσαν να είχαν εξοικονομηθεί 55 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Παράλληλα τα δέκα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση αγόρασε 215 εκατομμύρια κ.μ. αφαλατωμένο νερό. Συμπέρασμα: Με εξοικονόμηση / επαναχρησιμοποίηση νερού μόνο στα νέα κτίρια θα μπορούσαμε να αποφύγουμε το 26% της αφαλάτωσης. Σημειώστε ότι η αγορά νερού από την αφαλάτωση στοιχίζει σήμερα στην κυβέρνηση 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο (η αύξηση της τιμής του πετρελαίου αυξάνει την τιμή της αφαλάτωσης). Όμως δεν έγινε κάτι τέτοιο. Η μέθοδος της επαναχρησιμοποίησης των γκρίζων νερών ξεκίνησε από το 1985 (με πρωτεργάτη το λειτουργό του Τμήματος Υδάτων Χρυσόστομο Καμπανέλα). Υιοθετήθηκε το 1999 από την κυβέρνηση και από το 2000 άρχισε το πρόγραμμα επιδότησης της. Μέχρι σήμερα σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Υδάτων έχουν εφαρμόσει το πρόγραμμα αυτό λιγότερο από 100 περίπου οικιστικές μονάδες ΜΟΝΟΝ. Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι ο δρόμος της εξοικονόμησης / επαναχρησιμοποίησης είναι πολύ μακρύς και αειφόρος και μπορεί να περιορίσει τις ανάγκες μας και την εξάρτηση της χώρας μας από την αφαλάτωση. Αλλά δυστυχώς δεν τον έχουμε ακόμα ξεκινήσει. Μαύρη τρύπα και στα γκρίζα νερά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: