Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Τοπικά σχέδια χωρίς όραμα


Μπορεί ο Υπουργός Εσωτερικών – όπως και κάθε υπουργός – να αισθάνεται περήφανος για τα τοπικά σχέδια που έχει παρουσιάσει πρόσφατα ενώπιον των πολιτών, λίγο πριν εγκριθούν τελεσίδικα και τεθούν σε εφαρμογή. Ο,τι εξαιρετικά νέο υπάρχει σε αυτά τα νέα τοπικά σχέδια είναι οι πλέον δημοκρατικές διαδικασίες, η συμμετοχή του κοινού και η εκπόνηση (για πρώτη φορά αρέσκονται να λένε συχνά οι κυβερνώντες) στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (κατά τις πρόνοιες του Νόμου 102(1)/2005). Ο Υπουργός στις πρόσφατες δηλώσεις του ανέδειξε τη σημασία της συμμετοχής του κοινού και την περιβαλλοντική πτυχή της εκπόνησης των τοπικών σχεδίων ανάπτυξης. Ξέχασε –ή δεν θέλησε – να αναφέρει πόσο καθοριστική ήταν η παρέμβαση μου κατά το στάδιο της νομοθετικής ρύθμισης το 2005 της νέας διαδικασίας για την εκπόνηση των τοπικών σχεδίων ώστε να καθι9ερωθούν οι δημόσιες ακροάσεις και οι μελέτες στρατηγικής περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα τοπικά σχέδια. Χρειάστηκε να ενημερωθεί ο ίδιος ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, για να διορθωθούν τα λάθη του προτεινόμενου από την εκτελεστική εξουσία νομοθετήματος, στο οποίο εκ παραδρομής παρέλειψαν να θεσμοθετηθούν οι δημόσιες ακροάσεις και οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Τελοσπάντων, παλιές ιστορίες θα μου πείτε. Όμως αξίζει να τη θυμόμαστε γιατί κάποιοι αρέσκονται να μειώνουν την παρουσία και την προσφορά μας. Όσον αφορά τα τοπικά σχέδια, το Κίνημα Οικολόγων έχει υποβάλει σοβαρές τροποποιήσεις και ενστάσεις που αφορούν μία σειρά θεμάτων. Από το ζήτημα της χωροθέτησης των πρατηρίων πετρελαιοειδών και των υποσταθμών της ΑΗΚ, μέχρι την απόφαση για συγκέντρωση κυβερνητικών κτιρίων στο χώρο της κρατικής Έκθεσης στην Έγκωμη ή το θέμα της καταστροφής σημαντικών αστικών δασών στην Λευκωσία από την κατασκευή δρόμων (δρόμος ΑΤΙ, ανισόπεδος κόμβος aluminium tower) και της λίμνης Μαγκλή (στη Λακατάμια).

Πέραν των πιο πάνω, το Κίνημα Οικολόγων διατύπωσε σοβαρές επιφυλάξεις για την επέκταση των πολεοδομικών ζωνών, την πολιτική για τη μεμονωμένη κατοικία μέσα στα όρια των τοπικών σχεδίων, την καθ’ ύψος ανάπτυξη του κέντρου των πόλεων (και ιδιαίτερα της Λευκωσίας), καθώς και την συμπερίληψη των προνοιών της βιώσιμης κινητικότητας μέσα στις πόλεις μας (ανάπτυξη δικτύου λεωφορειόδρομων, τραμς, ποδηλατοδρόμων κλπ).

Θετικό στοιχείο – εάν παραμείνει όπως το εισηγηθήκαμε – είναι η συμπερίληψη των πρώτων στοιχείων πράσινης ανάπτυξης. Πιο συγκεκριμένα εισάγεται πρόνοια στα τοπικά σχέδια βάση της οποίας μπορεί να δοθεί ως «πριμ» σε κάποια ανάπτυξη επιπλέον συντελεστής δόμησης, εάν η ανάπτυξη περιλαμβάνει και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στοιχείων (για παραγωγή ηλεκτρισμού από τον ήλιο).

Πέραν του πιο πάνω, και ορισμένων άλλων προνοιών που αφορούν την προστασία των διατηρητέων οικοδομών, θα έλεγα ότι τα νέα τοπικά σχέδια στερούνται οράματος, καινοτομίας και προοπτικής για βαθειά αλλαγή στην πολεοδομική κατάσταση της χώρας μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: