Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2010

Φθηνό, καθαρό πετρέλαιο

Περί τις αρχές Νοεμβρίου (5 Νοεμβρίου 2009) η κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει τον ειδικό φόρο για το πετρέλαιο θέρμανσης από €193/1000 λίτρα σε €21/1000 λίτρα μόνο για τη χειμερινή περίοδο.

Θεώρησα κατάλληλη την περίσταση να επαναφέρω το θέμα της μείωσης του φόρου για το φωτιστικό πετρέλαιο, αυτό που κάποιοι αποκαλούν κεροζίνη και χρησιμοποιείται σε μικρές σόμπες (αλλά κάποτε και σε κεντρικές θερμάνσεις).

Ο Υπουργός Οικονομικών μου ανάφερε σε σχετική προηγούμενη μου παρέμβαση ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να μην αξιοποιήσει τη δυνατότητα που της δίνεται από την οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται ο μηδενικός συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης για το φωτιστικό πετρέλαιο. Αντίθετα στην Κύπρο ισχύει ως συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης για το φωτιστικό πετρέλαιο τα €21/1000 λίτρα. Υπενθυμίζω ότι το φωτιστικό πετρέλαιο χρησιμοποιείται όχι μόνο σε κεντρικές θερμάνσεις ως πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και σε μικρές θερμάστρες κυρίως από ηλικιωμένα άτομα και φτωχές οικογένειες. Υπενθυμίζεται ακόμα ότι κατά την καύση του φωτιστικού πετρελαίου δεν παράγονται καυσαέρια άρα δεν συμβάλει στην επιδείνωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε τοπικό επίπεδο. Η αρχική τιμή αγοράς είναι πιο ψηλή από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και μια μείωση του συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα έκανε το προϊόν αυτό πιο προσβάσιμο για τις δυσπραγούσες και φτωχές ομάδες του πληθυσμού τουλάχιστον την χειμερινή περίοδο.

Σημειώνεται ότι με την ίδια λογική μειώνεται ο φόρος ειδικής κατανάλωσης για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης από €193/1000 λίτρα σε €21/1000 λίτρα την χειμερινή περίοδο, χωρίς διάκριση σε πετρέλαιο θέρμανσης ή πετρέλαιο για χρήση στις βιομηχανίες. Άρα η δικαιολογία ότι τάχα μία μείωση του φόρου ειδικής κατανάλωσης για το φωτιστικό πετρέλαιο κατά τη χειμερινή περίοδο σε €0/1000 λίτρα θα ευνοούσε τις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν αυτό το καύσιμο κρίνεται ως ανεπαρκής.

Παρακάλεσα τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν υπάρχουν στοιχεία για το ύψος του συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης για το φωτιστικό πετρέλαιο στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό επί της συνολικής κατανάλωσης φωτιστικού πετρελαίου που αφορά τη θέρμανση και ποιο το ποσοστό που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία και για τις ποσότητες φωτιστικού πετρελαίου που καταναλώνονται στην Κύπρο και του εισπραγμένου ειδικού φόρου κατανάλωσης τα τελευταία χρόνια.

Μέχρι να ετοιμαστεί η απάντηση του Υπουργείου, ο χειμώνας θα έχει περάσει. Είναι η τέταρτη χρονιά που θέτω αυτό το θέμα, χωρίς δυστυχώς ακόμη οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και οι βουλευτές να κατανοήσουν τη σημασία του. Ελπίζω ο επόμενος χειμώνας να φέρει κάποια αλλαγή.